Česká psychedelická společnost

Vizuální identita. Grafický design.

Jsem členem České psychedelické společnosti, kde mám na starost kompletní vizuální stránku organizace. Od loga až po letáky a plakáty.